Category: News

Under hösten har Ramona rest runt till fem gymnasieskolor i sitt informations- och inspirationsprojekt ”Börja med bilsport” som hon anordnar tillsammans med Svenska Bilsportförbundet och Riksidrottsförbundets ”Idrottslyftet”. I projektet riktar Ramona sig till elever på fordons- och transportprogrammet och med målsättning att locka fler ungdomar till idrottande. ”Jag är runt ganska mycket och föreläser om min karriär, och med temat att alla kan lyckas oavsett förutsättningar. Ofta kommer det fram åhörare efteråt som vill veta mer om hur man gör för att börja med bilsport. Här väcktes idén till projektet, och att helt enkelt göra det lättare för människor att ta steget in i bilsporten. Därför har jag samarbetat med de lokala bilsportsklubbarna och haft med mig en representant som informerat om den lokala klubbens arbete och som hjälpt de som varit intresserade att bli medlemmar”.

Ramona ser tillbaks på en lyckat turné. ”Responsen har varit riktigt bra och de flesta av klubbarna har fått många nya medlemmar – och där upp till 20% av åhörarna har gått med i klubben” säger Ramona som hoppas kunna fortsätta med, och utveckla, projektet under 2018.